Visie

Visie van de club

 

BCZ ‘Slagveld’ vzw is een sportvereniging die de promotie en de beoefening van de badmintonsport op zowel competitief als recreatief vlak als ultieme doelstelling heeft.

Zij biedt aan al haar aangesloten spelende leden de middelen en de mogelijkheden om het badminton te beoefenen op het voor haar/hem meest geschikte niveau.

BCZ ‘Slagveld’ is een jeugd badmintonclub voor jongeren vanaf 6 jaar. De doelstelling van de club is het aanbieden van een badmintonopleiding aan de leden onder de vorm van trainingen onder leiding van een gediplomeerd badmintontrainer, vrij spel momenten met andere clubleden, het deelnemen aan jeugdontmoetingen, jeugdtornooien en het deelnemen aan een jeugdcompetitie voor ploegen bij de VBL (Vlaamse Badmintonliga). Dit laatste op voorwaarde van selectie door de trainer.

Vanaf seizoen 2012-2013 bieden wij aan volwassenen (18+) de mogelijkheid om zich via BCZ ‘Slagveld’ aan te sluiten bij ‘Badminton Vlaanderen’. Zij kunnen dan als lid van BCZ ‘Slagveld’ deelnemen aan tornooien georganiseerd door ‘BV’.

 

Het Bestuur.