Samenwerking Slagveld en High Moon

Samenwerking Slagveld en High Moon

Het afgelopen jaar hebben de 2 badmintonclubs Slagveld en High Moon mekaar gevonden onder de vorm van een samenwerkingsverband. Deze samenwerking wordt door beide teams als zeer positief geëvalueerd. Vandaar dat het idee van één grote Zutendaalse badmintonclub de laatste maanden gestaag vorm kreeg. Met enige fierheid kunnen we jullie dan ook meedelen dat vanaf 1/1/2015 ‘High Moon’ en ‘Slagveld’ zullen fusioneren tot één grote club, BCZ Slagveld.

Binnen deze club komt de jeugd aan zijn trekken met trainingen, competitiewedstrijden en tornooien. De jong volwassenen genieten van doorgedreven trainingen met de bedoeling het individuele klassement alsook het ploegresultaat te verhogen. De volwassen recreanten, groep High Moon, zal onveranderd kunnen blijven genieten van hun gezellige en sportieve spelmomenten. Ook de naam High Moon blijven we behouden.

Om deze club goed te kunnen besturen zal het bestuur uitgebreid worden met Vliegen David, Tom Beckers, Dominique Boxtaele en Roland Bergmann. Wij hopen alzo over een dynamisch, ambitieus en creatief bestuur te beschikken om de komende jaren uit te groeien tot een grote club.

Voor de jeugdspelers zal er niets veranderen. Het jeugdseizoen loopt reeds van september. Maar ook voor de recreanten verandert er weinig. Zo blijven de speelmomenten dezelfde als voorheen, namelijk op woensdag en zaterdagavond van 21.00 tot 23.00 uur. Het jaarabonnement voor deze 2 avonden blijft ook behouden op 85€. Daarnaast bieden wij ook een tien-beurtenkaart aan voor 30€. De leden zullen allemaal ingeschreven worden bij Badminton Vlaanderen en zijn langs die weg dan ook verzekerd. Om het spelmoment van de recreanten op zaterdag avond terug wat nieuw leven in te blazen zullen we vanaf de tweede helft van februari met een promotieactie starten om nieuwe leden aan te trekken.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Frank Bijnens
Voorzitter BCZ Slagveld