Geschiedenis

De geschiedenis van Badminton
Het hedendaagse badminton heeft een eeuwenoude voorgeschiedenis. Het is één van de oudste sporten ter wereld en gaat zelfs terug tot in 1817.

Spelen met “pluimballen” bestonden al in de oude culturen van China, Japan en Azteken van het oude Mexico.

In de zeventiende eeuw was het pluimbalspel zeer geliefd bij de Europese Adel. Vele schilderijen uit die tijd bewijzen dit ook. bv: een werk van Philippe de Champaigne (1602-1672), hofschilder, dat een jonge Lodewijk de 14de voorstelt met een pluimbal en racket (kasteel van Amboise); “La jeune fille au volant” van J.B. Chardin (1699-1779) en een tekening van Adriaan van de Venne (1589-1662) voor het boek “spiegel” van den ouden en den nieuwen tijd ” van de Nederlander Jacob Cats.

In het verre Indië zijn tweeduizend jaar oude tekeningen gevonden van een spel met pluimbal-toentertijd gekend onder de naam “Poona”. Dit spel werd nog gespeeld ten tijde van de Engelse kolonisatie. Het is waarschijnlijk het poona-spel datt aan de basis ligt van het moderne badminton. Het waren in ieder geval Engelse officieren die omstreeks 1870 het nodige materiaal meenamen naar Engeland. De legende wil dat op zekere dag, in 1873, Engelse officieren samen waren op “Badminton House”, het domein van het hertogdom Gloucester, dat toebehoorde aan de Hertog van Beaufort. Omdat het regende stelde iemand voor om binnen te spelen, met pluimballen. Dit spelletje kende zo’n succes dat het “Badminton” werd genoemd.

De eerste officiële spelregels werden in 1877 door de Engelse Kolonel Selby uitgegeven. In 1887 werd een eerste club opgericht in Bath op de Engelse Oostkust. De Engelse bond dateert van 1893. Pas in 1934 werd de Internationale Badminton Federatie (IBF) opgericht door negen landen. Vandaag zijn meer dan 60 landen aangesloten. Deze nationale federaties vertegenwoordigen meer dan een miljoen spelers verdeeld over alle werelddelen.

De grote doorbraak kwam eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog. De Engelse Bevrijdingslegers legden toen in vele landen de basis voor de populariteit van het badmintonspel.

Deze historiek komt uit de cursus “trainer badminton” en blijkt de meest volledige te zijn.

Nog enkele foto’s van vroeger …