Bestuur

De vereniging is juridisch een vzw die werkt volgens een bestuurlijke organisatie op 3 (drie) niveaus: de Algemene Vergadering (AV), het Dagelijks Bestuur (DB) en de verschillende uitvoerende commissies (Sportieve Commissie, Commissie voor de uitbouw en beheer van de website, Administratieve commissie).

Alle bestuursleden engageren zich ten volle voor de club.
Zij nemen, zoveel als mogelijk, deel aan de vergaderingen van bestuur en/of commissies. Zij bevestigen elk jaar, tijdens de Algemene Vergadering, hun mandaat, dat vervolgens door de AV voor telkens één jaar wordt verlengd.
 

Algemene vergadering

Leden: Frank Bijnens, Alain Bijnens, Marc Bamps, Lambert Bollen, Jarno Bollen, Thomas Franssen.
Vergadering:   om de 3 maanden

 

Dagelijks bestuur

Leden: Frank Bijnens, Alain Bijnens
Vergadering:   elke maand en wekelijkse opvolging

 

Vertegenwoordiging High Moon

Leden: David Vliegen, Tom Beckers, Dominic Boxtaele

 

Technische commissies

Sportief: Alain Bijnens, Bart Schepers, Jarno Bollen, Thomas Franssen
Administratief:   Marc Bamps
Beheer Website: Frank Bijnens, Lambert Bollen
Frank Bijnens

Frank Bijnens

Voorzitter
Alain Bijnens

Alain Bijnens

Sportief verantwoordelijke
Marc Bamps

Marc Bamps

Secretaris / Penningmeester
David Vliegen

David Vliegen

Bestuurslid
Dominic Boxtaele

Dominic Boxtaele

Bestuurslid
Jo Guffens

Jo Guffens

Assistent trainer
Lambert Bollen

Lambert Bollen

Bestuurslid
Frank Bijnens

Frank Bijnens

Voorzitter
Alain Bijnens

Alain Bijnens

Sportief verantwoordelijke
Marc Bamps

Marc Bamps

Secretaris / Penningmeester
Jacky Noya

Jacky Noya

Trainer
Bart Schepers

Bart Schepers

Hoofdtrainer
Jo Guffens

Jo Guffens

Assistent trainer